فرآیندهای اصلاح شده سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان
نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارچ خوراکی(دانلود مستندات

فرایند صدور جواز بازسازی و نوسازی واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی(دانلود مستندات)

ساماندهی دامداریهای روستای عشایری و غیرصنعتی (دانلود مستندات)

نظام ساماندهی و صدور پروانه واحدهای گلخانه‏ای کوچک مقیاس(دانلود مستندات)

جداول مربوطه به اصلاح و بهبود فرآیند(دانلود)

 
 
دی ان ان