استان لرستان با ۴۲‌.۸ میلیون قطعه جوجه‌ریزی طی سال گذشته ۷۸ هزار تن گوشت مرغ صنعتی و با احتساب دیگر ماکیان ۸۰ هزار تن تولید داشته است

SuperUser Account 0 42
RSS
12345678910انتها
دی ان ان