معاون اول رییس جمهور: تامین امنیت غذایی و بی نیازی کشور از واردات محصولات و نهاده‌های بخش کشاورزی از اولویت‌های اساسی کشور است

SuperUser Account 0 2

رییس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: نظام بهره‌برداری خرده مالکی و دهقانی یکی از علل عمده توسعه نیافتگی بخش کشاورزی لرستان است

SuperUser Account 0 51
RSS
12345678910انتها
دی ان ان