راهنما ارائه توصیه و راهکار اقدامات بهداشتی جهت کنترل و پیشـگیري از شـیوع کرونـا ویـروس در واحدهاي تهیه خوراک دام روستایی و عشایری
SuperUser Account
/ دسته ها: اخبار استان

راهنما ارائه توصیه و راهکار اقدامات بهداشتی جهت کنترل و پیشـگیري از شـیوع کرونـا ویـروس در واحدهاي تهیه خوراک دام روستایی و عشایری

هدف از تهیه این راهنما ارائه توصیه و راهکار اقدامات بهداشتی جهت کنترل و پیشـگیري از شـیوع کرونـا ویـروس در واحدهاي  تهیه خوراک دام روستایی و عشایری می باشد. این راهنما اطلاعات بهداشتی جهت کاهش امکان انتقال بیماري براي کارگران، دامداران، مرغداران  و یا افرادي که در این مکانهـا فعالیـت و تـردد دارند را بیان می­نماید.

طبق آخرین اطلاعات، انتقال ویروس کرونا از فرد آلوده به دیگران توسط قطرات احتمالی هنگام سرفه، عطسه، تخلیه ترشحات بینی و دهان می باشد. این ویروس می­تواند به همین طریق فاصله های 1 تا 2 متری محیط را آلوده سازد.

همچنین تماس دست­هـا با محیط و سطوح  آلوده باعث بیماری در فرد می­گردد؛ بنابراین تجهیزاتی و ابزارهایی که به طور عمومی و اختصاصی در تهیه خوراک استفاده می شوند، می­بایست مورد توجه قرار گیرند. همچنین بایستی پس از تماس با هر بخشی که در تهیه خوراک دام، مشکوک به آلودگی بیماری کورونا می باشد؛ حتما دست و صـورت خـود را بـا آب و صابون شستشو دهید و قبل از تماس با آنها از ماسک استفاده کنیم.

 

بهداشت فردي:

ضمن رعایت نکات بهداشتی، توصیه می­گردد نکات زیر انجام شود:

 1. از دست دادن و رو بوسی کردن با یکدیگر پرهیز کنید.
 2. دستها را مرتب با آب و صابون (طبق دستورالعمل) و یا با استفاده از مواد ضدعفونی کننده بر پایه الکل بشویید.
 3. فعالیتهاي خارج از منزل را تا حد امکان محدود نموده و از حضور در مکانهاي عمومی و شلوغ پرهیز کنید.
 4. در صورت مشاهده علایم سرماخوردگی در خانه استراحت نموده و از ماسک به نحوه صحیح استفاده کنید.
 5. کارگران هنگام  تهیه خوراک می­بایست از لباس حفاظتی، ماسک، چکمه و دستکش استفاده نمایند.
 6. شستشو و گندزدایی لباس­کار، دستکش و سایر ملزومات در پایان فعالیت روزانه الزامی است.
 7. از ماسک، کلاه و پیشبند یکبار مصرف در حین کار به صورت روزانه استفاده کنید.
 8. بدون استفاده از دستکش به طور مستقیم با  انواع خوراک، تجهیزات و ابزار کار در تماس نباشید.
 9. استفاده از دستمال کاغذي هنگام عطسه یا سرفه کردن الزامی است (در صورتی که عدم دسترسی به دستمال از قسمت داخلی آرنج در مواقع سرفه و عطسه استفاده کنید).
 10. از دست زدن به چشم، بینی و دهان قبل از شستشو و ضدعفونی خودداری کنید.
 11. در موقع کار با مواد خوراکی و خوراک از خوردن و آشامیدن پرهیز کنید.
 12. دستها باید با آب گرم و صابون به مدت 20 ثانیه شسته شوند

بهداشت ابزار و تجهیزات:

 1. تابلوهاي آموزشی نحوه پیشگیري از انتقال بیماريهاي تنفسی به تعداد کافی در محل نصب شود.
 2. ابزارهای مرتبط با تهیه خوراک (مانند؛ بیل­های دستی، فرغون ،سرتاس ،شنکش یا چهارشاخ و غیره) که قابلیت ضدعفونی را دارند، دائماً گندزدایی کنید.
 3. ظرف محتوی مواد شوینده و یا ضدعفونی­کننده و دستمال کاغذي در کنار دستشویی تعبیه گردد.
 4. از خودروهاي حمل و نقل مواد اولیه و خوراک آماده تحت نظارت سازمان دامپزشکی استفاده شود.
 5. ضد عفونی خودرو حمل و نقل به صورت مستمر الزامی است.
 6. وسایل نظافت پس از هر بار استفاده گندزدایی شوند.

بهداشت انبار خوراک  :

 1. تهویه مناسب در انبار خوراک بطور ویژه هواي مطبوع و بدون بو تامین شود.
 2. کلیه سطوح انبار خوراک ( دیوار، کف، سقف، ابزارآلات قابل ضدعفونی و غیره) به صورت روزانه گندزدایی شود.
 3. سطوح داراي تماس مشترك به طور مستمر تمیز و ضدعفونی گردد.
 4. باقی مانده مواد خوراکی باید به شیوه بهداشتی  امحائ شود.
 5. جمع آوري  زایدات کف انبار خوراک در  کیسهاي پلاستیکی محکم بدون درز و نشت الزامی است،

 

نکات مهم در استفاده از مواد گندزدا:

 1. در زمان نظافت و گندزدایی می بایست سالن­ها خالی از افراد بوده و درها و پنجره­ها باز گذاشته شوند و نیز جهت تهویه بهتر هواکش نیز روشن باشد.
 2. در هنگام گندزدایی ملاحظات لازم به منظور جلوگیري از خطر برق گرفتگی در نظر گرفته شود.
 3. آمادسازی گندزداها باید با آب سرد یا معمولی انجام گیرد.
 4. محلول­هاي گندزدا باید روزانه تهیه و استفاده شود (کارایی محلول پس از گذشت 24 ساعت کاهش می یابد).
 5. لازم است سطوح گندزدایی شده به مدت 10 دقیقه خیس بماند.
 6. نظافت را از یک نقطه شروع نموده و نقطه مقابل به پایان برسانید.
 7. پس از استفاده از پارچه­ها و دستمال­های نظافت، می­بایست آنها را در آب داغ شسته و سپس در محلول آب ژاول قرار گیرند.
 8. درصورت مرطوب بودن سطوح ابتدا سطوح را خشک و تمیز نموده و سپس ضدعفونی انجام شود.
 9. از تماس کافی سطوح با ماده گندزدا اطمینان حاصل کنید.
 10. درصورت آلوده شدن دستکش آن را تعویض نماید.

بهداشت محوطه توزیع خوراک :

 1. از تجمع کیسه های خوراک دام در محوطه جدا خودداری شود.
 2. در هر مرحله توزیع خوراک دام دست  ها بطور کامل و بر اساس دستورالعمل بهداشتی کورونا شستشو داده شود.
 3. هرگونه تجمع آب و پساب در محوطه توزیع خوراک بایستی بسرعت تخلیه و پاک سازی شود .
 4. متصدی توزیع خوراک در هر بخش بایستی مجزا از کارگر انبار خوراک باشد.

 

مطلب قبلی توصیه های علمی و کاربردی برای مقابله با بیماری کرونا ویروس شماره 2
مطلب بعدی توصیه های علمی و کاربردی برای مقابله با بیماری کرونا ویروس شماره 3
Print
208

برای دادن نظر لطفا وارد شوید و یا ثبت نام کنید

دی ان ان