13021182000 صدور مجوز و پروانه های امور دامپروری (موافقت اصولی ، تأسیس ،
بهره برداری ، بهداشتی ، تمدید ، توسعه ، انتقال ، ابطال)
نظرسنجی خدمت

 

شناسه زیرخدمت عنوان زیرخدمت نحوه ارائه خدمت فایل شناسنامه خدمت
13021182100 ساماندهی دامداری های روستائی ، عشایری و غیرصنعتی  
13021182101 صدور شناسنامه زنبورداری
13021182102 صدور شناسنامه دام
13021182103 صدور مجوزها و پروانه های دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی
13021182104 صدور مجوز ایجاد مراکز تولید مواد ژنی
13021182105 صدور مجوز جوجه ریزی واحدهای مرغ مادر تخم گذار
13021182106 صدور مجوز جوجه ریزی واحدهای مرغ مادر گوشتی
13021182107 صدور مجوز صادرات محصولات اصلی دام و طیور
13021182108 صدور مجوز صادرات و واردات انواع دام زنده مولد و منابع و مواد ژنی

 

13021183000 صدور مجوز و پروانه های امور دامپروری (موافقت اصولی ، تأسیس ،
بهره برداری ، بهداشتی ، تمدید ، توسعه ، انتقال ، ابطال)
نظرسنجی خدمت

 

شناسه زیرخدمت عنوان زیرخدمت نحوه ارائه خدمت فایل شناسنامه خدمت
13021183100 پروانه تأسیس و بهره برداری آزمایشگاه آنالیز خوراک دام و طیور
13021183101 صدور مجوز مراکز DHI

 

 

13021184000 صدور مجوز و پروانه های امور دامپروری (موافقت اصولی ، تأسیس ،
بهره برداری ، بهداشتی ، تمدید ، توسعه ، انتقال ، ابطال)
نظرسنجی خدمت

 

شناسه زیرخدمت عنوان زیرخدمت نحوه ارائه خدمت فایل شناسنامه خدمت
13021184100 آموزش و نظارت بر فعالیت مأمورین شبکه تلقیح مصنوعی
13021184101 بررسی و تأیید نقشه‌های جایگاه دام واحدهای صنعتی بزرگ
13021184102 تأئیدیه استفاده از معافیت گمرکی تجهیزات دامپروری وارداتی
13021184103 تخصیص سهمیه سوخت
13021184104 حمایت از بهینه­ سازی مصرف سوخت در واحدهای مرغداری
13021184105 حمایت فنی و مالی و تعیین سهمیه برخی از اقلام نهاده‌ها و خوراک دام و طیور
13021184106 خدمات حمایتی زنبور عسل